css templates


  1. ERVAREN ADVOCAAT - Marijke Goegebuer is sedert 2006 advocaat aan de Leuvense balie. Ze woont sinds 2013 in Tielt-Winge, waar ze medevennoot werd van de CVOA Advocatenkantoor Hageland. Vanaf 2020 richtte zij haar eigen kantoor op. Ze heeft een zeer uitgebreide praktijkervaring in het contracten- en zakenrecht, het straf- en verkeersrecht en het bouw- en huurrecht, met een bijzondere specialisatie in het familierecht en familiaal vermogensrecht.
  2. UNIVERSITAIRE LOOPBAAN - Van 2010 tot september 2017 was Marijke als universitair medewerkster verbonden aan het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Zij publiceerde over het personen- en familierecht in diverse gespecialiseerde juridische vakbladen zoals o.m. het Tijdschrift voor Familierecht, de opvolger van het Echtscheidingsjournaal. Haar publicatie in de Artikelsgewijze commentaar Personen- en Familierecht over het contactrecht van grootouders en derden met kinderen is het derde meest geraadpleegde werk online uit de hele reeks van Kluwer.
  3. BIJZONDERE ACCREDITATIES - De volgende vakgebieden zijn enkel voorbehouden voor advocaten die een bijkomende opleiding hebben gevolgd. Advocaten zonder deze bijzondere opleiding en bijkomend getuigschrift mogen deze functies niet bekleden, controleer dit dus zeker vóór het maken van een afspraak bij je advocaat want online vind je niet altijd deze informatie terug. In 2012-2013 volgde Marijke de bijzondere opleiding Jeugdrecht en behaalde een bijkomend diploma als jeugdadvocaat. Sindsdien wordt zij door de Leuvense balie op vaste basis aangesteld als advocaat van minderjarigen voor de Jeugdrechtbank en als voogd ad hoc voor de Correctionele Rechtbank. In 2014 volgde ze de bijzondere opleiding bescherming bij gedwongen opnames (collocaties), waarbij zij door het Vredegerecht van Leuven, Kortenberg, Diest, Tienen en Aarschot vast wordt aangeduid als advocaat van opgenomen patiënten in het UPC Sint Kamillus Bierbeek, UPC Kortenberg en Broeders Alexianen in Tienen. In 2019-2020 tot slot volgde ze een gespecialiseerde SUPRALAT opleiding Salduz-bijstand, waarbij zij met vrucht een getuigschrift behaalde om verdachten vakkundig te adviseren en bij te staan bij een politieverhoor.
  4. ERKEND BEMIDDELAAR - In 2017-2018 volgde Marijke de bijzondere opleiding Familiebemiddeling. Zij werd erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als gespecialiseerd familiebemiddelaar. Hiernaast heeft zij ook een opleiding genoten bij de Provincie Vlaams Brabant als burenbemiddelaar. Marijke biedt in het hageland als enige advocaat gespecialiseerde familie- en burenbemiddeling aan. Voor meer informatie over haar bemiddelingspraktijk kan u terecht bij: http://bemiddelingspraktijk.be.  
  5. STUDIES - Marijke behaalde in 2002 haar kandidaatsdiploma aan de KU Brussel met onderscheiding. Zij studeerde in 2005 met onderscheiding af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. Marijke heeft een aanvullende opleiding Criminologie gevolgd aan de KU Leuven en behaalde in 2006 haar masterdiploma Criminologie met grote onderscheiding. Tijdens haar opleiding genoot zij in de vakantieperiodes diverse zomerstages bij gerechtsdeurwaarderskantoren, notariskantoren, het hof van beroep te Gent en het advocatenkantoor van haar vader. Na haar opleiding startte ze haar stage als advocaat aan de balie van Leuven waarop zij slaagde in de beroepsbekwaamheids-examens met zeer hoge cijfers en tot de tableau werd toegelaten.
  6. PERMANENTE BIJSCHOLINGEN - Marijke zet zwaar in op permanente vorming en opleiding. Zij volgt jaarlijks tal van bijkomende opleidingen zodat zij haar dienstverlening kan blijven optimaliseren. Volg hier haar opleidingen op jaarbasis.
  7. PUBLICATIES -  GOEGEBUER, M., "Adoptie door de voormalige partner en andere wijzigingen in de adoptiewetgeving", T.Fam., 2017, 146-161; GOEGEBUER, M. , "In memoriam: de verhaalbaarheid van kosten van laatste ziekte via een zijdelingse onderhoudsvordering", T.Fam., 2015, 211-217; GOEGEBUER, M., "Nee moeder of meemoeder? De Lesbische meemoeder versus een onverantwoorde adoptieweigering door de oorspronkelijke ouder", T. Fam., 2013, 158-165; GOEGEBUER, M., "Artikel 375bis BW" in Commentaar Personen-en Familierecht, losbladig, afl. 68, 1 oktober 2011, 31p., Kluwer, Mechelen; ,...