make a site

Bijkomende opleidingen 

Hier vindt u een doorslag van de gevolgde opleidingen door Mr. Marijke Goegebuer sedert 2020

30 maart 2021

Het minderjarige slachtoffer. De positie van de minderjarige in het strafrecht. Audiovisueel verhoor.

Prof. dr. Johan Put, Lyn Meeywissen en Marie Kerkhofs

26 maart 2021

Recente rechtspraakevoluties in het burgerlijk procesrecht.

Mr. Sven Sobrie

17 februari 2021

Corona: overmacht en huur.

Prof. dr. Stefaan Voet, KU Leuven

07 februari 2020

Actualia woninghuur en studentenhuisvesting.

Walter Niewold. Emeritus-vrederechter Hasselt 

20 februari 2020

Actualia familie(proces)recht.

Prof. Dr. Ingrid Boone. Themis - Instituut Familie- en Jeugdrecht KU Leuven 

24 april 2020

Salduz-bijstand bij politionele verhoren.

Supralat

25 mei 2020

Recente topics deontologie.

Alex Tallon.  Miles Advocaten

29 mei 2020

 De werking van de dwangsom.

Sven Sobrie. Omega law

12 oktober 2020

Het groeipakket: hervorming van de kinderbijslag in het Vlaamse gewest.

Yves Coemans. Gezinsbond - studiedienst

12 oktober 2020

(Echt)scheiding en gezinsfiscaliteit.

Yves Coemans. Gezinsbond - studiedienst

16 oktober 2020

Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders berekenen.

Yves Coemans. Gezinsbond - studiedienst

03 december 2020

Niet-naleven verblijfs- en contactregelingen - Actualia familieprocesrecht - Gerechtelijke vereffening verdeling

Patrick Senaeve - Sven Mosselmans - Eva Vertommen.
KU Leuven Law Congresservice