(V)echtscheiding?

Vier tips om verstandig uit de echt te scheiden

Bereid je grondig voor

Ben je feitelijk/wettelijk samenwonend of gehuwd? Wil je een tijdelijke of een definitieve breuk? Maak voor jezelf een overzicht van wat je wilt voor de kinderen (in overleg met hen) (verblijf/financiĆ«le afspraken/domicilie...), je eigen verblijf en jullie volledige vermogen. Lijst alles nauwkeurig op en neem dit mee naar je advocaat, familiebemiddelaar of notaris voor een eerste advies. Verzamel zoveel mogelijk aanslagbiljetten, loonfiches, eigendomsbewijzen, foto's van je inboedel, ... 

Bij wie kan je terecht

Bij een notaris kan je terecht bij een volledig akkoord over de kinderen, je verblijf en vermogen. Wanneer je niet over alles een akkoord hebt, ga je best ten rade bij een advocaat. Deze zal op de eerste plaats een akkoord nastreven en pas wanneer dit niet lukt, een procedure opstarten. Zo jullie zelf naar een akkoord willen toewerken zonder een advocaat, kan een familiebemiddelaar jullie onderhandelingen faciliteren.

Mobirise

Akkoord?

Goede afspraken maken de beste vrienden. Enkel notarissen, advocaten en Erkende advocaat-familiebemiddelaars kunnen juridisch sluitende akkoorden opstellen. Akkoorden zijn sowieso enkel afdwingbaar (=uitvoerbaar) nadat de familierechtbank deze heeft goedgekeurd. Dus ook bij een akkoord moet de rechtbank tussenkomen. Maar geen nood, je notaris/advocaat/familie-bemiddelaar zal hiervoor het nodige doen.


Of geen akkoord?

Bij een niet-akkoord moet je naar een advocaat gaan want dan zal de rechtbank moeten beslissen:  je advocaat zal een procedure opstarten om jouw standpunt te bepleiten voor de rechtbank. Een procedure voor de familierechtbank is spoedeisend en hoeft niet zo lang en zwaar te zijn als je wel vreest. Merendeel hoef je zelfs niet aanwezig te zijn op de rechtbank. Bespreek alle mogelijkheden met je advocaat.

bootstrap responsive templates

DEEL DEZE PAGINA!