portfolio web templates

(Ver)huren tijdens corona: enkele tips

Volledige vrijstelling van betaling?

In het voorbije jaar werden diverse uitspraken geveld over lopende (handels)huurovereenkomsten die omwille van corona moeilijker betaalbaar werden. Algemene tendens is dat volledige betalingsvrijstelling op grond van overmacht moeilijk te verdedigen valt. Financieel onvermogen kan geen overmacht uitmaken zelfs wanneer u geen fout treft.

Huurprijsvermindering?

Voor een huurprijsvermindering daarentegen bestaan er minder juridische bezwaren. In rechtspraak en rechtsleer gaan meer stemmen op om dit toe te kennen bij deelse ongeschiktheid tot verhuring als handelsbestemming.  Hierbij wordt je houding als huurder of verhuurder in rekening gebracht: stel je jezelf te radicaal op, dan kan rechtsmisbruik in jouw nadeel worden ingeroepen.

Steek je licht op bij je specialist in het huurrecht

Iedere zaak is anders.  Vraag eerst raad alvorens zelf actie te ondernemen.

Bij vragen kan u bij ons terecht. Wij beschikken over de nodige rechtsleer, alsook gepubliceerde en onuitgegeven rechtspraak om je zaak verder te helpen.  

SHARING IS CARING